Lezingen/Colleges

Studium Generale, Universiteit Groningen.  Inspirational Thinkers. 
Hoe kon het gebeuren? Over massamoord in de twintigste eeuw, A
bram de Swaan, inleiding Arie Glebbeek. Dinsdag 20 mei 2014. De lezingenserie 'Inspirational Thinkers' is een onderdeel van het lustrumproject ‘400 dagen voor 400 vragen’ van de Rijks Universiteit Groningen
De opname van de lezing is hier via internet terug te kijken