Essays

Namen die niet meer weggaan. Het Nationaal Holocaust Namenmonument, 19 januari 2022

Namen die niet meer weggaan. Het Nationaal Holocaust Namenmonument, 19 januari 2022 27 januari is de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Sinds kort heeft Amsterdam het Holocaust Namenmonument. Abram de Swaan, die vóór de bouw bedenkingen had, laat er nog eens zijn gedachten over gaan. Abram de Swaan, 19 januari 2022 – Groene Amsterdammer. nr. 3

Read more ...

Vóór de catastrofe. 10 mei 1940-10, mei 2020

Vóór de catastrofe. 10 mei 1940-10, mei 2020 De huidige pandemie is weliswaar ellendig, maar nog niet catastrofaal. Samen met de mondiale recessie en het rechtsisme kan het daar wel op uitlopen. Verkijk je niet op politici die zich presenteren als malloten. Hitler werd ook uitgemaakt voor krankzinnige huisschilder. 6 mei 2020 – verschenen in...

Read more ...

‘Zie je wel, Ze bakken er niks van’. De zwarte onderkaste in de VS (en Nederland), 28 oktober 2020

'Zie je wel, Ze bakken er niks van’. De zwarte onderkaste in de VS (en Nederland) door Abram de Swaan, Groene Amsterdammer, 28 oktober 2020 – verschenen in nr. 44-45 In Caste: The Lies that Divide Us karakteriseert Isabel Wilkerson de VS als een kastensamenleving waarin zwarte mensen de onderkaste vormen. Deze typering is al oud, toch geeft Wilkerson een geslaagde...

Read more ...

Oude meesters, nieuwe moraal. (De)kolonialisme in de kunst, 19 december 2018

Oude meesters, nieuwe moraal. (De)kolonialisme in de kunst De collecties van de ‘wereldmusea’ van het Westen hebben definitief hun onschuld verloren. Kunstenaars, kunstkenners en schrijvers met een Afrikaanse achtergrond leiden de dekolonisatie die ten langen leste ook in museale kringen wordt voltrokken. Abram de Swaan, Groene Amsterdammer, 19 december 2018 – verschenen in nr. 51-52

Read more ...

Het museum van het kwade geweten.Tentoonstelling: Heden van het slavernijverleden, 25 oktober 2017

Het museum van het kwade geweten.Tentoonstelling: Heden van het slavernijverleden Kunstcentra liggen in de vuurlinie waar het de erkenning van ons koloniale verleden betreft. Het Tropenmuseum is zich daarvan bewust. Maar de expositie over de nasleep van de slavernij is nog terughoudend. Abram de Swaan, De Groene Amsterdammer, 25 oktober 2017 – verschenen in nr. 43

Read more ...

Postkoloniale absences: Over de hortende bewustwording van het Nederlands-Indisch verleden, 10 mei 2017

Postkoloniale absences: Over de hortende bewustwording van het Nederlands-Indisch verleden  Nederlands weinig verheffende koloniale verleden wil maar niet in de herinnering beklijven. Het is een nationaal geheim dat telkens weer onthuld wordt en dan opnieuw wordt weggemoffeld. We willen niet weten wat we weten. Abram de Swaan, De Groene Amsterdammer, 10 mei 2017 – verschenen in

Read more ...

Perron Nederland. Twaalf tussen 1985 en 1991 gepubliceerde essays, 1991

Perron Nederland ((Platform the Netherlands; essays on culture, high and low, far and near). Amsterdam: Meulenhoff, 1991. In deze bundel zijn twaalf tussen 1985 en 1991 gepubliceerde essays samengebracht. Centraal in deze bundel staat de voortschrijdende internationalisering van de samenleving en de perceptie van deze internationalisering. Voor een bespreking van deze bundel door Jo Tollebeek op Digitale...

Read more ...

De mens is de mens een zorg; Opstellen 1971-1981.

De mens is de mens een zorg; Opstellen 1971-1981. (Man is a worry unto man; essays 1971-1981). Amsterdam: Meulenhoff, 1982, 4th ed. 1986. Online weergave hier in de Digitale bibliotheek van de Nederlandse Letteren.

Read more ...