2014 – Recensies bij Compartimenten van vernietiging

Abram de Swaan. 2014, Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en hun daders. Prometheus Bert Bakker Uit het Engels vertaald door Gertjan Wallinga en Abram de Swaan De daders van genocide beter begrijpen. Recensie door Maarten Muns, 3-2-2014, website Athenaeum Boekhandel  Aan Abram de Swaans indrukwekkende Compartimenten van vernietiging gaan twee namen en een enorme hoeveelheid massamoorden...

Read more ...

Zonder alledaagse denkgewoontes. De kunst van de sociologie door Abram de Swaan. Vrij Nederland , Boekenbijlage, 1982

Bespreking van De mens is de mens een zorg Opstellen 1971-1981 door Abram de Swaan Uitgever: Meulenhoff. door Benjo Maso ‘Deze opstellen zijn geschreven in de jaren zeventig en dat waren in mijn leven de jaren dertig. Ik begon ze als mathematisch politicoloog en ik werd socioloog en psychoanalytisch therapeut.’ Met deze zinnen leidt Abram...

Read more ...