Abram de Swaan. Jaloezie als klassenverschijnsel. De Gids, 151, pp. 39-47, 1988

De jaloezie steekt, de afgunst knaagt. Het lichaam reageert zo direct dat het lijken kan alsof daar helemaal geen taal, bewustzijn of persoon aan te pas komt, alsof het vanzelf werkt. Wat dat betreft hoort de jaloezie tot dezelfde soort gemoedsaandoeningen als razernij, lust en angst. Mensen hebben er ook alle belang bij om te zorgen dat zulke gevoelens loochenbaar blijven, om hun ‘deniability’ te bewaren, zoals dat heet in het huidig politiek bedrijf in Amerika. Die aanvechtingen worden dan ook vaak enkel en alleen aan het lichaam toegeschreven, zodat alle ‘eigen’ aansprakelijkheid ervoor ontkend kan worden. Lees meer