Second Avenue is een slechte straat ter hoogte van Saint Mark's Place in de East Village, het nieuwe centrum van de dwalende jeugd, van de pop art, van de radicale activisten; de wijk met de meeste misdaad van New York City en met de meeste heiligen. Op het podium van een bioscoop aan Second Avenue zit Timothy Leary Ph.D. in spierwit kostuum, de benen gekruist, zijn voeten bloot de zaal in. Naast hem een: kameraad, achter hem het lege filmscherm waarop alleen in de rechter-onderhoek boven zijn hoofd een glanzend aureool geprojecteerd is. Onder hem en om hem heen de muziek van de sithar, klank van wijding en van jeugd, het instrument van de Indiase mystici en van de Beatles. Het is dinsdagavond en Timothy Leary spreekt. Tweeduizend mensen luisteren doodstil in de bijna donkere zaal. In de corridors staan politiemannen en schijnen met zaklantaarns de rijen in. Tussen het publiek zitten FBI-rechercheurs van de narcotica-commando's. Timothy Leary Ph.D. is aangeklaagd wegens bezit en gebruik van LSD, de stof die kan leiden tot een toestand van tijdelijke krankzinnigheid of van onmetelijk inzicht. In de zaal zitten honderden die zijn ervaringen hebben doorgemaakt, die een trip gemaakt hebben, die, zoals Leary zegt, 'aangeslagen" zijn, turned on, die de psychedelische, de bewustzijnsverruimende kennis hebben opgedaan. Voor hen spreekt Timothy Leary en voor de nieuwsgierigen en de zoekers en hij zegt:

Alle kunsten - muziek, dans, schilderen, architectuur, poëzie en theater - gaan terug op iemands psychedelische ervaring. Daarbij

  •  raakt iemand buiten zijn verstand en komt bij zinnen
  •  raakt buiten zijn verstand en wekt zijn lichaam op
  •  raakt buiten zijn lichaam en drijft in cellulaire tijdeloosheid.

Het is altijd de uitzinnige ziener die een nieuwe kunstvorm schept.

Maar dan:

Ik moet je laten zien wat God mij heeft laten zien of ik sterf. En: aangeslagen zijn is zien met de ogen van Christus.

Leary nodigt zijn volgelingen en alle toeschouwers van goede wil uit om een ceremonie mee te maken van dood en wedergeboorte. Dood en wedergeboorte door goddelijk lachen.

Ik kan niemand inwijden in het gebruik van LSD, zegt Leary. Ik kan niemand vergezellen op de reis naar binnen, want je weet niet wat het betekent om bij iemand te zijn die vierentwintig uur buiten zinnen is. Dat is de grootste daad van vriendschap die je iemand kunt betonen. Alleen een vriend, een goede vriend, kan je inwijden. De LSD-mensen vormen een netwerk van vrienden. Van vrienden die allemaal de psychedelische ervaring hebben doorgemaakt en die aangeslagen zijn, turned on, naar buiten misschien van een ander niet te onderscheiden, maar naar binnen oneindig, levend op het niveau van hun cellen, in het universum, met God.

Voor je de trip maakt, biecht al je zonden op aan een goede vriend of aan een raadsman, want tijdens de roes, op reis, zullen al je zonden je kwellen. En omdat er geen tijd bestaat, zul je eeuwig gekweld worden. Dus biecht je zonden en wees rein. Dit stelt dan de politiemannen wat gerust, maar het maakt de toeschouwers aan het lachen, want niet iedereen kan Leary nog helemaal volgen op zijn reis.

Als Leary weggaat, kan wie dat wil nog uren dromen in de zaal, kijkend naar een film van vlekken die kleuren worden en vlekken en weer terug. Een psychedelisch kunstconcept, uitgebracht door de Bond voor Geestelijke Ontdekking, eenmulti-energetische magie in simultaan gesynchroniseerde projectie die de biochemische reacties losmaakt in het eiwit van ons geheugen, in de diepste levenslaag, die van de cellen. In de foyer staan beeldschone kinderen, met parelmoeren rondjes op hun voorhoofd geplakt. Zij verkopen kleine belletjes, het geluid van de geesten, en platen met een lezing van Timothy Leary, boeken van en over hem. Alles over LSD, dat geniale gif, dat nu snel overal op de wereld wordt verboden en dat nu ook snel geheimzinnig wordt en zondig. Onder de ogen van de politie rookt iemand achteloos een marihuanasigaret. Een heel mooi meisje rent op mij af. Ze ziet me aan voor Mick Jagger, de zanger van de Rolling Stones.

Iedereen is nu heel gelukkig.