Alles is economie: 32ste Veerstichting Symposium,  6 en 7 oktober 2011  in de Pieterskerk te Leiden.

Onder leiding van Rick van der Ploeg (donderdag) en Barbara Baarsma (vrijdag) spreken Gideon Rachman, Tim Harford, Joel Mokyr, Deirdre McCloskey, Matt Ridley, Bram de Swaan, Hans Wijers, Chandran Nair, Th.C.W. Oudemans, Yoel Gamzou en Arnon Grunberg. Onder de werkgroepleiders zijn Anton Dautzenberg, Rutger Lemm, Daan Heerma van Voss en Arjen van Veelen

Bijdrage Abram de Swaan:

 

Nicolas Sarkozy, president van Frankrijk, wil in het bruto nationaal  product ook factoren als gezondheid en geluksgevoel meewegen. In de  gezondheidszorg worden zorghandelingen geclassificeerd en  gekwantificeerd om de uit de pan rijzende kostenstijging te beteugelen.  Wetenschappers worden steeds vaker beoordeeld louter op basis van  aantallen citaties en publicaties in toptijdschriften. Facebook is naast  een netwerk om vriendschappen te onderhouden ook het ultieme middel om  jezelf mee op de markt te zetten.
In deze voorbeelden is een  patroon te onderkennen van voortgaande economisering, van het toepassen  van in de economische wetenschap ontwikkelde denkwijzen op terreinen die  tot voor kort buiten het bereik van de economie in strikte zin lagen.  Kerntermen daarin zijn kwantificering, schaarste, efficiëntie, markt en  kosten- en batenoverwegingen. Het zijn deze termen die in het dagelijks  leven de dienst uitmaken, zowel in de meest private uithoeken als  ziekte, vriendschap en partnerkeuze, als ook in de wetenschappen en  mondiale politiek.

Zijn er gegevenheden waar de economische  benadering eigenlijk geen raad mee weet of moeten we ons laten uitdagen  om met die benadering ernstiger en ook creatiever om te gaan? Zijn er  gebieden die om een radicaal andere benadering vragen? Wat gebeurt er  met zaken die van onschatbare waarde zijn? Zijn wij naar economische  model inderdaad te allen tijde uit op eigen gewin en is elke vorm van  onbaatzuchtigheid daarmee afgeschreven? Het lijkt er immers op  dat niet alleen politiek-maatschappelijke processen, maar ook het  menselijk handelen gestuurd is door economische motieven. Op het  symposium van de Veer Stichting zullen wij op zoek gaan naar de grenzen  van de economische heerschappij. Een besef van de voortschrijdende  economisering verhindert niet, maar zet juist aan om te zoeken naar een  maatstaf die recht doet aan wat wij echt van waarde achten.