Klaag heel Nederland niet meer aan om de Holocaust Abram de Swaan, Volkskrant, Opinie & Debat, Blz. 24, zaterdag 14 juni, 2014

Wisten de Nederlanders tijdens de bezetting van de Holocaust? En zo ja, zijn ze dan schuldig? En ook: wat is weten? Misschien is het tijd om Nederlanders niet meer in het algemeen aan te klagen of vrij te pleiten, schrijft Abram de Swaan. In een interview met Michel Krielaars in NRC (1 febr. ) had ik het in het voorbijgaan over de vraag wat Nederlanders tijdens de oorlogsjaren wisten van de Holocaust. Daarover was eerder een fel debat geweest en ik liet me ontvallen dat ik die discussie ‘dom’ vond, want: ,,Wij weten niet wat weten is”. Die laatste opmerking is terecht, maar met die eerste uitspraak – dat de discussie dom zou zijn – had ik voor mijn beurt gesproken. Ik had immers maar enkele bijdragen aan het debat gelezen en had er dus mijn mond over moeten houden. Inmiddels heb ik me, uit plichtsgevoel en belangstelling, ingelezen. En weet ik nu beter wat weten is? We zullen zien. Lees meer..