Postkoloniale absences: Over de hortende bewustwording van het Nederlands-Indisch verleden 

Nederlands weinig verheffende koloniale verleden wil maar niet in de herinnering beklijven. Het is een nationaal geheim dat telkens weer onthuld wordt en dan opnieuw wordt weggemoffeld. We willen niet weten wat we weten.

Abram de Swaan, De Groene Amsterdammer nr. 19