Abram de Swaan. Mararathon Interview VPRO, vrijdag 28 december 1990

Abram de Swaan, prominent socioloog en winnaar van de P.C. Hooftprijs, liet zich zelden wat gelegen liggen aan de grenzen van zijn vakgebied. Begin 2007 ging de hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met emeritaat, zoals dat nu eenmaal gaat als je 65 wordt. De Swaan is een scherp analyticus van het tijdgewricht. Zo merkte opvolger Jan Willem Duyvendak bij De Swaans afscheid van de UvA op dat de Nederlandse verzorgingsstaat in verval raakte, nadat De Swaan er zijn wetenschappelijke belangstelling voor was verloren. Hier kunt u luisteren naar een vijf uur durend interview tussen Geert Mak en Abram de Swaan, vpro-radio, 28 december 1990.

Marathoninterview Abram de Swaan Deel 5

Marathoninterview Abram de Swaan Deel 4

Marathoninterview Abram de Swaan Deel 3

Marathoninterview Abram de Swaan Deel 2

Marathoninterview Abram de Swaan Deel 1