De mensenwetenschap van Abram de Swaan

Prometheus, Amsterdam, 1999

Deze bundel geeft een gevarieerd beeld uit het oeuvre van Abram de Swaan en werd samengesteld door Johan Heilbron en Geert de Vries. Hieronder is een selectie uit De Draagbare de Swaan geplaatst.

Sommige teksten stonden eerder in NRC Handelsblad of andere publicaties. Die staan ook elders op deze site.

  • ‘Uitdijende kringen van desidentificatie’: gedachten over Rwanda‘. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 24, nr. 1, Juli 1997, pp. 3-23. Ook verschenen als: ‘Uitdijende kringen van desidentificatie: gedachten over Rwanda’ [Trimboslezing] Utrecht; Trimbosinstituut, 1997, 26 pp.. Later verschenen in De Draagbare De Swaan, Prometheus, Amsterdam,1999.
  • Identificatie in uitdijende kring. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3, januari 1994. Later verschenen in De Draagbare De Swaan, Amsterdam, Prometheus, 1999.
  • De verzorging in het teken van het kapitaal.  Tweede Dr. J. M. den Uyl lezing, 7 december 1989, verschenen als brochure en in bekorte versie in Vrij Nederland, 16 december 1989. Ook verschenen in De smalle marges. Stichting Den Uyl lezing: Vijf Den Uyl-lezingen. Nijgh & Van Ditmar, 1993. Ook verschenen in: Perron Nederland, Meulenhoff, 1991.
  • Verdriet en lied van de kosmopoliet. Eerder verschenen in NRC Handelsblad op 9, 16, 23 februari en 13 april, en op 9 en 16 november 1985, later in De Draagbare De Swaan, Prometheus, Amsterdam, 1999. In: Meulenhoff, 1991.in de bundel De Draagbare De Swaan. Prometheus, Amsterdam,1999.
  • Kwaliteit is klasse. In opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1985.