2008

2006

 • De botsing der beschavingen en de strijd der geslachten. Forum lezing 29 september 2005. Uitgeven door Forum, Utrecht, 2006.

2005

 • Dyscivilisatie, massale uitroeiing en de staat. De moderne tijd en de barbarij. In: Jacco Pekelder & Frits Boterman (Eds): Politiek geweld in Duitsland. Denkbeelden en debatten. Amsterdam: Mets & Schilt, Duitsland Instituut, 2005, pp. 171-186.
 • Niet meten, maar praten. De Volkskrant / Het Betoog, 20 augustus 2005.
 • De universiteit als statusfabriek. De Volkskrant 6 september 2005 (verkorte tekst van lezing 5 september 2005, t.g.v. opening academische jaar, Universiteit van Amsterdam).
 • Anti-Israëlische enthousiasmes en de tragedie van het blind proces. De Gids, 168, nr. 5, Mei 2005, pp. 349-368.

2004

 • Over het misverstand dat de Nederlanders geen eigen identiteit hebben. De Gids, 167, nr. 5/6, Mei/juni 2004, pp. 451-452. (Special nr. Misverstand Nederland).
 • Nederlands tenzij, of Engels mits… Het Nederlands als wetenschapstaal in een wereld die verengelst. In.: J. de Groof, T. Hagen & A. Schramme (eds). Gedrag na verdrag. Balans en toekomst van de samenwerking Nederland-Vlaanderen. Leuven: Davidsfonds, 2004. pp. 43-48.

2003

2002

 • Weerbare democratie. Opkomen voor de democratie binnen de grenzen van de democratie. Icodo-Info (Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld), jrg. 20, nr. 2, december 2003, pp. 58-64. Eerder gepubliceerd in: Civiel-Militair, Tijdschrift voor Maatschappij en Krijgsmacht, winter 2002, pp. 12-18.
 • ‘Iemand moet toch alles weten’ Vrij Nederland, 6 juli 2002 pp. 49-52.
 • ‘Natalen’ (postscript) in Woorden van De Swaan, [special issue of] De Gids, 165e jaargang, nr 1, januari 2002, ‘Natalen’ (pp. 83-89).

2000

 • ‘Het kleine verschil met Anton Blok’ in: H. Driessen en Huub de Jonge (red.) Festschrift voor Anton Blok, Amsterdam, 2000.
 • ‘Mededogen’ in: Deugden. Amsterdam: Meulenhoff/Trouw, 2000, pp. 21-42 (herdr.).
 • ‘Vertrouwen als riskante gewoonte’ in: 50 Jaar Wet op de bedrijfsorganisatie; [verslag van de bijeenkomst op 26 mei 2000] ‘s-Gravenhage: SER, 2000.
 • ‘De Europese Leegte: Het demokratisch deficit als een cultureel tekort’, Vrij Nederland, 6 december 2000.

1999

 • Dyscivilisatie, massale uitroeiing en de staat’. Amsterdams sociologisch tijdschrift 26.3 oktober 1999, pp. 289-302 (vert. Leonoor Broeder).
 • ’De Europese leegte’ in: Denken over Demokratie; uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Hans van Mierlo uit de dagelijkse politiek, z.p. 1999, pp. 7-17.
 • ‘Europa behoeft intellectueel debat’, Opinie, NRC/Handelsblad, 26 januari 1999.
 • ‘Alle ellende in het ziekenfondspakket’, De Volkskrant, [Het Vervolg], 30 januari 1999.
 • ‘Het bouwwerk als voorspelling’ in: Ole Bouman, (red.), Op het breukvlak van twee millennia; gedachten over architectuur. Rotterdam: Uitgeverij 010, 1999, pp. 77-88.

1998

 • ‘De sociale kwestie in de transnationale samenleving’ in: A. Gevers (red.), Uit de zevende; Vijftig jaar Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Spinhuis, 1998, pp. 434-442.
 • ‘S. Kleerekoper, Econoom, Zionist, Socialist’ in: J. Goudsblom, P. de Rooy, J. Wieten (red.), In de Zevende; De eerste lichting hoogleraren aan de politiek-sociale faculteit in Amsterdam. Amsterdam: Spinhuis, 1998, pp. 109-117.
 • Volgende Les: De Amsterdamse sociale wetenschap na 50 jaar. Amsterdam: Vossiuspers AUP, 1998, 18 pp.
 • ‘Recepten tegen het medelijden’. NRC ‘Z’, 7 November, 1998.

1997

 • ‘Uitdijende kringen van desidentificatie’: gedachten over Rwanda’. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 24, nr. 1, Juli 1997, pp. 3-23. Ook verschenen als: ‘Uitdijende kringen van desidentificatie: gedachten over Rwanda’ [Trimboslezing] Utrecht; Trimbosinstituut, 1997, 26 pp.
 • ‘Maatschappijleer tussen politiek en wetenschap’. Politieke en sociale vorming.(Vakblad voor maatschappijleer en vormingswerk) 28.3, april, 1997, pp. 27-29.
 • ‘Recht zonder macht heeft hulp nodig; een pleidooi voor ‘Justice International’, Socialisme en democratie, jrg 54, nr 4 1997, pp. 147-151. [Herdr. van: ‘Naast Amnesty International is er een Justice International nodig’ Trouw 10 mei 1997].
 • ‘Het Holland Festival in de culturele kubus’ in Jessica Voeten (red.) Een Nederlands wonder; 50 jaar Holland Festival. Amsterdam: Walburg Pers/St. Holland Festival, 1997, pp. 79-88.

1994

 • Identificatie in uitdijende kring. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 20, nr. 3, januari 1994. Later verschenen in De Draagbare De Swaan, Amsterdam, Prometheus, 1999.